SAP – ERP Çözümleri

Kuruma özel uçtan uca yapılan analiz çalışmaları sonrasında kurumun ihtiyaçlarına uygun ERP yazılım geliştirme haritası oluşturulur. Deneyimli SAP ekibimiz sayesinde siparişten, lojistik süreçlerine kadar tüm çözümleri sağlamaktayız. SAP modülleri yanı sıra kurum içerisinde kullanılan farklı uygulamalar ile entegrasyon çözümleri sunmaktayız.

Başlıca Ludigify’ın çözüm sunduğu SAP modülleri;

FI
Finansal işlemleri yönetmek için kullanılan SAP FI ve SAP CO modülleri sektör bağımsız olarak bütün şirketler için gerekli modüllerdir. SAP FI (Financials / Mali Muhasebe) modülünde şirketlerde oluşabilecek tüm muhasebe kayıtlarının tutulabileceği ve raporlanabileceği işlemler mevcuttur. FI modülü temel olarak; Genel Muhasebe, Satıcılar Muhasebesi, Müşteriler Muhasebesi, Duran Varlıklar Muhasebesi şeklinde kategorize edilebilir.

SD
SAP SD (Sales and Distribution / Satış ve Dağıtım) modülü satış ve sevkiyat süreçlerinizi etkin biçimde yönetmenizi sağlayan modüldür. SD modülü ile fiyatlandırma koşulları esnek şekilde tanımlanır, kredi ve risk yönetimi yapılır, teklif takipleri ve müşteri sözleşmeleri yönetilir. Ambalajlama, nakliye ve nakliye planlama gibi işlemlerde modülün kapsadığı fonksiyonlar arasındadır.

MM
SAP MM (Materials Management / Malzeme Yönetimi) modülü, bir şirketin malzeme ihtiyaç planlama, satın alma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsar. İş akışına dayalı işleme işlevleriyle tüm satın alma proseslerini optimize eder. Otomatik satıcı değerlendirmesine ve fatura kontrolüne olanak sağlar, kesin envanter ve depo yönetimiyle tedarik ve depolama maliyetlerini düşürür.

PP
Üretim yapan şirketlerde üretim planlama ve üretim yürütme süreçlerinin takibi için SAP PP (Production Planning / Üretim Planlama ve Kontrol) modülü kullanılır. SAP’de tahmin ve ihtiyaç yönetiminden başlayan ve üretimin tamamlanıp üretilen malzemenin stoğa girmesine kadar geçen sürecin tamamı PP modülü altında yürütülür. PP modülü her üretim tipine ve her sektöre uyarlanabilen geniş bir fonksiyon setine sahiptir.

PM
Bakım onarım süreçlerini sistem üzerinden takip etmek isteyen şirketler için SAP’nin kurumsal kaynak planlama uygulaması altında sunduğu modül SAP PM (Plant Maintenance / Bakım Onarım) modülüdür. PM modülü ile bakımı yapılan her türlü ekipmanın arizi ve planlı bakım işlemleri yönetilir. Satın alma, maliyet muhasebesi, finans ve stok yönetimi süreçleri ile birebir entegrasyona sahip olan modül ile bakım ihtiyaçlarınız için otomatik satın alma emri açabilir, planlı / fiili bakım maliyetlerinizi anlık olarak izleyebilir, yedek parka stoklarını izlenebilir kılarak stoklarla ilgili satın alım ve sarf işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

QM
Şirketlerdeki giriş, proses ve çıkış kalite kontrol işlemlerini sistem üzerinde takip edilebilir kılmak için SAP QM (Quality Management / Kalite Yönetimi) modülü kullanılmaktadır. QM modülü ile satın alma, üretim, sevkiyat, kalibrasyon süreçlerinde, fason imalatlarda, numunelerde, üretim bitişlerinde, iadelerde ve sertikalarda kalite kontrol işlemleri sistemde tanımlı kontrol listeleri üzerinden satın alma, üretim, stok yönetimi, sevkiyat fonksiyonları ile entegre bir şekilde gerçekleşir.

WM
SAP WM modülü ile depo yapısı belirlenir ve mal girişi, mal çıkışı başta olmak üzere bir depoda gerçekleştirilebilecek bütün mal hareketlerinin depo alanları bazında takibi ve yönetimi yapılır. Malzeme Yönetimi, Üretim Planlama, Satış Dağıtım, Kalite Yönetimi gibi modüllerle entegre şekilde çalışarak malzemelerin üretimden sevkiyata kadar olan süreçlerde eksiksiz takibini sağlar.

SAP IS-U
Enerji dağıtım firmalarının süreçlerinin baştan sona çözüme ulaşmak için SAP’nin geliştirdiği bir ERP uygulamasıdır. IS-U uygulaması elektrik, doğalgaz ve su dağıtımı firmaları dışında atık yönetimi konusunda faaliyet gösteren firmalarda da uygulanabilmektedir. FI-CA, WM, BI & INV, LEGAL uygulamalarını içermektedir.

SAP SLCM