KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. 

Ludigify, kurumların KVKK yönetim sisteminin kurulması ve kurumlar tarafından yönetilebilmesi adına eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde barındırılan yazılım hizmetlerinin KVKK yönetim sistemine uygunluk raporun çıkartarak kurumun yönetsel zafiyetlerden kurtulmasını sağlamaktadır.