Linux & Açık Kaynak Kod Dönüşüm​

Dünya üzerinde güçlü ekonomiye sahip olmak ve teknolojide dışa bağımlı olmamak için Açık Kaynak Teknoloji kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir.

Ludigify, kurumların açık kaynak teknolojilere dönüşüm projelerinde uçtan uca çözümler sunuyor.

Çalışmamıza başlarken, Doğru Analiz, Doğru Planlama ve Başarılı Dönüşüm temel ilkeleriyle dijital olgunluk raporunuzu oluşturuyoruz. Kurum içerisindeki tüm uygulamaları dahil ederek oluşturduğumuz dönüşüm raporu ve plan doğrultusunda dönüşümü faz faz planlıyoruz.

  • Hemen Dönüşüm  ( Hiçbir işlem yapmadan Dönüşüm yapılabilecek kullanıcılar )
  • Kolay Dönüşüm ( Dönüşüm için bizim çözüm üretmemiz gereken kullanıcılar )
  • Orta Dönüşüm ( Dönüşüm için dış kurumların çözüm üretmesi gereken kullanıcılar )
  • Zor Dönüşüm ( Dönüşüm için yüksek maliyetli çözüm veya köklü mimari değişikliği gerektiren kullanıcılar )

Dönüşüm sürecinde personelleri sürecin içerisine katıyor, gerekli eğitimleri sağlıyor ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz.

 

Dünya üzerinde güçlü ekonomiye sahip olmak ve teknolojide dışa bağımlı olmamak için Açık Kaynak Teknoloji kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir.

Ludigify, kurumların açık kaynak teknolojilere dönüşüm projelerinde uçtan uca çözümler sunuyor.

Çalışmamıza başlarken, Doğru Analiz, Doğru Planlama ve Başarılı Dönüşüm temel ilkeleriyle dijital olgunluk raporunuzu oluşturuyoruz. Kurum içerisindeki tüm uygulamaları dahil ederek oluşturduğumuz dönüşüm raporu ve plan doğrultusunda dönüşümü faz faz planlıyoruz.

  • Hemen Dönüşüm 

 Hiçbir işlem yapmadan Dönüşüm yapılabilecek kullanıcılar 

  • Kolay Dönüşüm

 Dönüşüm için bizim çözüm üretmemiz gereken kullanıcılar 

  • Orta Dönüşüm

Dönüşüm için dış kurumların çözüm üretmesi gereken kullanıcılar 

  • Zor Dönüşüm

Dönüşüm için yüksek maliyetli çözüm veya köklü mimari değişikliği gerektiren kullanıcılar 

Dönüşüm sürecinde personelleri sürecin içerisine katıyor, gerekli eğitimleri sağlıyor ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz.

 

 

"TÜBİTAK İş Ortağı" olarak Linux, Açık Kaynak Kod ve Özgür yazılımlara göç projelerini hayata geçiriyoruz.