Proje Döngüsü Yönetimi ve Eğitimleri

Proje yönetimi, Kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin teknoloji altyapılarını iyileştirmeleri, ihtiyaç duydukları çözümlerin geliştirilmesinde bilişim teknolojilerinin yoğun kullanılması ve çeşitli bilişim enstrümanların bir araya getirilerek çözüme ulaşılması sürecidir. Her bilişim projesinde maliyet, zaman ile doğru orantılıdır. T0 anında ortaya çıkan maliyet ile Tn zamanında ortaya çıkan revize işlem maliyeti artmaktadır. Maliyet etkin ve süresinde çözüm, başarılı proje yönetimi ile mümkündür.

Çözüm yollarınız, ya da fikirleriniz işletmeniz ya da kurumunuz ile birlikte projelendirilebileceği gibi, projede yer alan tüm süreçler takip edilerek proje koordinasyonunun sağlanması, bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulması, Proje planının hazırlanması ve uygulanması, proje yürütme, kapatma ve kontrol kurumunuz adına Ludigify tarafından yürütülebilmektedir.

Projelerin yönetilmesi ve hazırlanması hizmetleri dışında, kurumlara yönelik proje döngüsü yönetimi eğitimi hizmeti sunmaktayız. Katılımcılara AB ve Kalkınma Ajanslarının açtığı Hibe programları ile ilgili genel bilgi verilmesi ve açılan Hibe Programlarına yönelik proje hazırlanması için “Proje Yönetimi Döngüsü” ve “ Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” metodolojisini anlatan eğitimler düzenlenmektedir.

Eğitim İçeriği:

Hibe fonlarına genel bakış

Proje döngüsü yönetimi

Mantıksal çerçeve yaklaşımı : Analiz aşaması

Paydaş Analizi

Sorun Analizi

Hedef Analizi

Strateji Analizi

Mantıksal Çerçeve yaklaşımı planlama aşaması

Mantıksal Çerçeve matrisi

Proje tanıtımı/müdahale mantığı(projenin yapısı)

Varsayımların belirlenmesi

Başarı göstergeleri ve Doğrulama kaynaklarının belirlenmesi

Faaliyet Planlaması

Faaliyetlerin detaylandırılması

Araçların belirlenmesi

Bütçe

Faaliyete dayalı maliyet planlaması

Mantıksal çerçevenin Hibe başvuru formuna yansıtılması

Başvuru Formu ve eklerinin tamamlanması

KAYS sistemine kısa bir bakış

Başvuru formunun tamamlanması